Rotary is een werelwijde serviceorganisatie met meer dan 1,2 miljoen leden, zowel mannen als vrouwen. Rotary is een van de grootste goededoelenorganisaties van de wereld. De leden steunen mensen op verschillende manieren zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Het motto van Rotary is dan ook ‘Service above Self’. Rotary realiseert dit met de inzet van leden en de financiële middelen die haar ter beschikking staan. De organisatie heeft verschillende aandachtsgebieden (services).

Club Service 

Club Service houdt in: betrokkenheid bij elkaar en vriendschap. Maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma en persoonlijke inzet. 

Vocational Service 

Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Ethisch handelen speelt daarbij een belangrijke rol. 

In het programma van Rotary Lansingerland wordt hieraan aandacht gegeven door onder andere beroepspraatjes te houden en ethische dilemma’s aan de orde te stellen.  

Community Service 

Aandacht en inzet voor de (plaatselijke) gemeenschap, zowel financieel als met daden. Daarbij zoekt Rotary zo veel mogelijk de samenwerking met andere organisaties.  

In de afgelopen jaren heeft Rotary Lansingerland zich onder andere ingezet voor speeltuin de Kievit, Hospice Lansingerland, de Stichting 3B-Bus, lokale scoutingclubs en een schoolbibliotheek. Bovendien is zij actief tijdens NLDoet en de Dag van de Mantelzorg.

International Service 

International Service richt zich op:

  • Vrede en conflictbeheersing
  • Preventie en behandeling van ziekten
    Rotary is in 1985 initiatiefnemer van de wereldwijde actie ‘End polio now’ geweest. Met als resultaat dat polio bijna bestreden is. Het wereldwijd bestrijden van polio is een zeer belangrijk doel van Rotary, financieel is het polioprogramma Polio het grootste goede doel van Rotary International. Sinds 1988 neemt Rotary International (in samenwerking met The Rotary Foundation) deel aan het internationale bestrijdingsprogramma Global Polio Eradication Initiative (GPEI), het aantal poliogevallen daalde sindsdien met 99 procent.
  • Water en sanitatie
    Rotary Lansingerland neemt met het project ‘Lansingerland wandelt voor water’ deel aan de landelijke actie ‘Wandelen voor Water’. Hier doen meer dan 25.000 schoolkinderen aan mee. Zie: www.rotary-wandelenvoorwater.nl
  • Gezondheid van moeder en kind
  • Basisonderwijs en alfabetisering
  • Economische en sociale ontwikkeling

Youth Service

Het via de jeugdprogramma’s van Rotary jonge mensen kansen bieden zich te ontplooien.

Rotary kent diverse jeugdprogramma’s, zoals RYLA (Rotary Youth Leadership Award). Dit zijn intensieve bijeenkomsten voor jonge professionals, waarbij leiderschap centraal staat. Ook stimuleert en ondersteunt Rotary internationale uitwisselingen van studenten. 

Rotary Lansingerland heeft zich met acties ingezet het Jeugdcultuurfonds en de gemeente Lansingerland. Zij heeft geld gedoneerd om de jeugd van Lansingerland te laten deelnemen aan bijvoorbeeld muziek- en danslessen. 

--

Alle informatie over Rotary in Nederland treft u aan op www.rotary.nl. Informatie over Rotary wereldwijd vindt u op www.rotary.org